Dienstag 27.09.2022

P-Ausfahrt
13:00-16:00

Dienstag 04.10.2022

P-Ausfahrt
13:00-16:00

Dienstag 11.10.2022

P-Ausfahrt
13:00-16:00

Dienstag 18.10.2022

P-Ausfahrt
13:00-16:00

Dienstag 25.10.2022

P-Ausfahrt
13:00-16:00

Freitag 28.10.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-18:45

Freitag 04.11.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 11.11.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 18.11.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 25.11.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 02.12.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 09.12.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 16.12.2022

Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45

Freitag 23.12.2022

"Kein" Winter-Konditionstraining 2022/23
18:30-19:45